Magyarország

A Szabadság Kör nyilatkozata a gyülekezési jog gyakorlásáról

A Szabadság Kör nyilatkozata a gyülekezési jog gyakorlásáról

2008. 05. 09.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter és az országos rendőrfőkapitány e fontos ügyben egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek. Felszólítjuk az országos rendőrfőkapitányt, hogy önkényes, jogsértő, szakszerűtlen és a rendészeti szervek irányítási zavarait tükröző nyilatkozatát vonja vissza. Felhívjuk az illetékes minisztert, hogy tegyen meg mindent azért, hogy Magyarországon az alkotmányos alapjogok törvénytelen korlátozása a jövőben ne fordulhasson elő, mert ez az ország számára erkölcsi, továbbá jelentős anyagi kárt (kártérítés) okozott és okoz.

A Szabadság Kör az elmúlt egy évben többször is felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon az alapvető szabadságjogok korlátozása a kormány mindennapi gyakorlatává vált. Ezen belül is különösen aggályos, hogy a jogalkotó a mai napig nem szüntette meg azt az ellentmondást, mely az azonnali gyülekezés gyakorlását mérlegelés nélkül tiltó magyar szabályozás, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye, továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata között fennáll. Az európai szabályozás egyértelműen jogszerűnek ismeri el a bejelentés nélküli spontán tüntetéseket mindaddig, amíg e demonstrációk békés mederben zajlanak. Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Magyarország is csatlakozott, így annak közvetlen alkalmazása hazánkban is kötelező.   

A Magyar Köztársaságot az Európai Emberi Jogi Bíróság már eddig is több alkalommal elmarasztalta és magas összegű kártérítés megfizetésére kötelezte azért, mert feloszlatásokkal jogellenesen korlátozta a bejelentés nélküli, békés véleménynyilvánítást. A magyar alkotmány egyértelműen rögzíti, hogy „a Magyar Köztársaság elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.” A Szabadság Kör ezért aggodalommal állapítja meg, hogy a kormány a helyzet megoldásához feltétlenül szükséges politikai bizalom megteremtésének elmulasztásával, a rendőrség pedig a jelenlegi intézkedéseivel alkotmányellenes módon szegül szembe az európai normáknak.

A Szabadság Kör civil személyek, közéleti személyiségek, politikusok kötöttségektől mentes tömörülése, amely a szabadságjogokat Magyarországon ért támadásokra való tekintettel, a szabadságjogok következetes, megalkuvás nélküli politikai képviseletét tűzte zászlajára.

Kelt, Budapest, 2008. május 08.

Balog Zoltán (teológus, politikus)
Borókai Gábor (újságíró)
Elek István (közíró)
Gál Kinga (jogász, politikus)
Gulyás Gergely (jogász)
Győri Enikő (volt nagykövet, tanácsadó)
Gyürk András (politikus)
Hammerstein Judit (tanácsadó)
Hankiss Ágnes (író, pszichológus)
Hidvéghi Balázs (politikai tanácsadó)
Holbok Sándor (jogász)
Kerezsdi Loránd (politikai tanácsadó)
Manchin Róbert (alpolgármester)
Molnár László (tanácsadó)
Őry Csaba (jogász, politikus)
Panyi Miklós (joghallgató)
Pap Csaba (joghallgató)
Prőhle Gergely (liberális Fridrich Naumann Alapítvány volt magyarországi vezetője, tanácsadó)
Segesdi János (alpolgármester)
Szájer József (jogász, politikus)
T. Mészáros András (polgármester)
Torda Eszter (jogász, tanácsadó)