Hírek

Alkotmánymódosítás: Az EP baloldali és liberális frakciói fejezzék be felelőtlen politikai játékukat!

Alkotmánymódosítás: Az EP baloldali és liberális frakciói fejezzék be felelőtlen politikai játékukat!

2013. 03. 12.

Az elmúlt években az EP szocialista, liberális, zöld és kommunista frakciói számtalan esetben jelentették ki: vége a demokráciának Magyarországon. Hisztériájuk minden korábbi esetben megalapozatlannak bizonyult: Magyarországegy jól működő demokrácia, ahol a sajtószabadság biztosított, a polgárok szabadon gyakorolhatják a gyülekezési jogot, a bíróságok függetlenek, a fékek és ellensúlyok betöltik funkciójukat.

Ezekben a napokban ismételten, a korábbi évekéhez hasonló, a magyar kormány elleni abszurd rágalomhadjárat szemtanúi lehetünk az európai baloldal részéről. AFidesz európai parlamenti képviselőcsoportjahatározottan visszautasítja az EP baloldali frakciói által tett, megalapozatlan, politikai indíttatású vádakat és az általuk alkalmazott kettős mércét. Kijelentéseik elfogultak és nem rendelkeznek a szükséges objektív jogi érvekkel.

Fontos kiemelnünk: a tegnapi nap során az Alaptörvénybe emelt rendelkezések döntő többsége már 2012 januárja óta hatályban van. Korábban pedig nem képezték kritika tárgyát egyetlen európai intézmény részéről sem. Az Alkotmánybíróság 2012. évi decemberi döntése az Alaptörvény átmeneti rendelkezései közül többet formai, nem pedig tartalmi okokra hivatkozva érvénytelenített, kijelentve hogy ezen rendelkezések egy részét jellegük okán az Alaptörvény részévé kell tenni. Ezen rendelkezéseknek az Alaptörvénybe történő beemelésével az Országgyűlés pusztán orvosolta az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített helyzetet, tehát demokratikus kötelezettségének tett eleget.

Fontos hangsúlyoznunk: Az elmúlt években a magyar jobboldali kormány már számtalan esetben kinyilvánította elkötelezettségét az európai értékek és szabályok iránt. A magyar kormány konstruktívan együttműködik az Európai Bizottsággal és a Velencei Bizottsággal számos kérdésben. Mindezek mellett a magyar kormány szintén kijelentette: az Alaptörvény módosításáról is készen áll a konzultációra és kikéri a Velencei Bizottság véleményét, a magyar kormány kész megoldást találni bármilyen, az illetékes európai szerv által tett tényszerű és objektív észrevételre. Ez egyértelmű elköteleződés az uniós szabályok tiszteletben tartása és az együttműködés iránt.

A fentebbi tények fényében a magyar alkotmánymódosítás kapcsán az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói által tett vádak alaptalanok és pusztán politikai céljaikat szolgálják: hisztéria keltését és a magyar kormány lejáratását. Ezek a támadások egyben a kampányuk kezdetének is tekinthető. Ezek a felelőtlen lépések aláássák a magyar embereknek az Európai Unióba vetett bizalmát és az Európai Parlament hitelességét, és a szélsőséges politikai erők megerősödéséhez és az Unióval szembeni bizalmatlanság megerősödéséhez vezet.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja felszólítja az EP szocialista, liberális, zöld és kommunista frakcióját: fejezzék be felelőtlen politikai játékukat!

Strasbourg, 2013. március 12.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye

 

English version

Constitutional changes in Hungary: Left-wing and liberal groups of the EP need to stop playing irresponsible party politics

The Hungarian EPP Group (Fidesz) Delegation made the following declaration in response to the statements of the left-wing and liberal groups of the European Parliament on the constitutional changes in Hungary:

We have seen numerous times in recent years that the Socialist, Liberal, Green and Communist Groups of the European Parliament had declared the end of democracy in Hungary. In all previous cases their hysteria has proved to be unfounded: Hungary is a well-functioning democracy where media freedom is guaranteed, citizens can demonstrate freely, the courts are independent and the checks and balances are fulfilling their functions.

Lately, we are witnessing the same nonsense accusations from the European left against the Hungarian government that we have experienced in recent years and which all proved to be false. The Hungarian EPP Group Delegation strongly rejects the unfounded, politically motivated allegations of the Socialist, Liberal, Green and Communist Groups of the EP and condemns the use of double standards. Their statements are biased and lack any objective legal foundations.

It is important to underline that the vast majority of the provisions incorporated into the Hungarian Constitution yesterday, have been in effect since January 2012 and have been not challenged by any EU institution before. In its ruling of December 2012, the Hungarian Constitutional Court annulled some of the transitional provisions on formal and not on substantive grounds stating that some of these provisions are of substantial nature and thus must be moved to the Fundamental Law itself. By incorporating these provisions into the Fundamental Law, the Hungarian Parliament has remedied a situation deemed unconstitutional by the Hungarian Constitutional Court; therefore, it has only fulfilled its democratic obligation.

It is worth highlighting that the Hungarian government has expressed its commitment to European values and laws several times in recent years. The Hungarian government has been cooperating successfully with the European Commission and the Venice Commission on various matters. On the other hand, the Hungarian government has also expressed its openness to consult on the modifications of the Hungarian Constitution and requested the Venice Commission to provide legal analysis on the changes. In this case as well, the Hungarian government is ready to find a solution to any fact-based and objective remark made by the competent European body. This is a clear commitment to the respect of EU laws and a clear demonstration of readiness for cooperation.

In light of the above-mentioned facts, the accusations of the EP's left-wing and liberal groups recently made against the Hungarian constitutional changes are unwarranted and serve only their political purposes, i.e. to trigger unfounded political hysteria and unjustifiably condemn the Hungarian government. These steps can also be regarded as start of their political campaign. These irresponsible moves undermine Hungarian people's trust in the EU and the credibility of the European Parliament, which will only lead to the emergence of political extremism and to the increase of euro-scepticism.

The Hungarian EPP Group (Fidesz) Delegation calls on the Socialist, Liberal, Green and Communist groups of the EP to stop playing their irresponsible political games.

Press Release of the Hungarian EPP Group Delegation