Hírek

Antall József szellemi öröksége tovább él

Antall József szellemi öröksége tovább él

2013. 12. 18.

Tőkés és Gyürk beszédben méltatta Antall József munkásságát, felidézve a volt kormányfőnek a rendszerváltásban és a nemzetegyesítésben szerzett elévülhetetlen érdemeit. A koszorúzást követően a rendezvény a Himnusz eléneklésével zárult.  

A magyar néppárti képviselőcsoport által kiadott közlemény szerint Antall József "a XX. századvégi Európa egyik igaz, meghatározó államférfija volt, életét és tevékenységét mindvégig meghatározták azok az elvek és értékek, amelyekre Európa és az Európai Unió épül: a kereszténység, a demokrácia iránti elkötelezettség, a hazaszeretet, a nemzetek közötti együttműködés".   

Antall József miniszterelnöksége alatt Magyarország visszatérhetett az európai nemzetek közösségébe – emlékeztetett a képviselőcsoport, felidézve, hogy a néhai kormányfő kezdeményezője volt a Varsói Szerződés megszüntetésének, elindította a visegrádi együttműködést, és előkészületeket tett az ország uniós csatlakozására.   

"Antall József és kormánya a rendszerváltást követő nehéz időszakban kísérelte meg lerakni a magyar demokratikus intézményrendszer alapjait, és átalakítani az ország államigazgatási, gazdasági és szociális rendszerét. Halála miatt munkája részben befejezetlen maradt. Életpályája, hazája iránti elkötelezettsége azonban mind a mai napig példamutatásul szolgál a felnövekvő generációk számára. Szellemi öröksége mindmáig tovább él, nem csak Magyarországon, hanem Európában is" – hangoztatta a magyar néppárti EP-képviselőcsoport.

MTI-fidesz.hu