Európai Unió

Az egyházak közötti együttműködés Európa sikerének kulcsa

Az egyházak közötti együttműködés Európa sikerének kulcsa

2010. 06. 24.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség delegációja látogatásuk során megbeszéléseket folytatott több magyar néppárti európai parlamenti képviselővel, többek között Szájer Józseffel, Surján Lászlóval, Deutsch Tamással, Sógor Csabával, valamint az Európai Parlament frissen megválasztott alelnökével Tőkés Lászlóval. Az EMIH delegációja szintén találkozott a néppárti képviselőcsoport ún. vallások közötti párbeszéd (Interreligious Dialogue) elnevezésű kezdeményezésének két felelősével, Othmar Karas osztrák néppárti EP-képviselővel, valamint Hölvényi Györggyel, a Robert Schuman Alapítvány főtitkárával.

A találkozókon a néppárti politikusok hangsúlyozták, hogy a képviselőcsoport kiemelten fontosnak tartja a különböző vallású, kultúrájú közösségek közötti kapcsolatok bővítésére irányuló kezdeményezések támogatását. Véleményük szerint annak érdekében, hogy Európa sikeresen megbirkózzon a 21. század kihívásaival, szükség van minden, az európai társadalomért felelősséget vállaló szervezet együttműködésére. A magyar néppárti képviselők hangsúlyozták, hogy ennek a törekvésnek a jelentőségét a Lisszaboni Szerződés is elismeri, mely kiemeli az Unió és a különböző egyházak és vallási szervezetek közötti átlátható és rendszeres párbeszéd fenntartásának fontosságát.