Európai Parlament

Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta Szájer József hét jelentését

Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta Szájer József hét jelentését

2008. 09. 23.
Szájer József plenáris felszólalása e témában az Európai Parlamentben:
 
Az emberiség régi tapasztalata, hogy döntéshozó hatalmat, különösen végrehajtó helyzetben levő hatalmakat nem szabad parlamenti ellenőrzés nélkül hagyni. Manapság, különösen a Lisszaboni Szerződés előkészítése kapcsán nagyon gyakran hallhattunk az Európai Unió úgynevezett demokratikus deficitjéről, és a brüsszeli bürokráciáról.

Mégis érdekes módon éppen azok nem támogatják ma a Lisszaboni Szerződést, akiknek leginkább szolgálná az érdekeit mindazon változtatás, amelyet a Lisszaboni Szerződés nyújt. A Lisszaboni Szerződés éppen, hogy hatékonyabb ellenőrzést biztosít a végrehajtó hatalom, az Európai Bizottság, az úgynevezett európai bürokrácia felett. Megfontolásul szánom ezt mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy nincs szükség a Lisszaboni Szerződésre.

Meggyőződésem, hogy azzal, hogy a polgárok által közvetlenül választott Európai Parlamentnek szélesebb körű jogokat biztosítunk az Európai Bizottság felett, ezzel mind ezt a célt szolgáljuk. Különös tekintettel akkor, amikor Európában a Parlament és a Tanács, vagyis a törvényhozó hatalom egyre több jogosítványt delegál a végrehajtó hatalomra, egyre több tekintetben bízik meg az Európai Bizottságban, hogy a részletszabályokat megalkossa. Hiszen rengeteg esetben azonnali reagálásra van szükség. Amikor a bonyolult európai törvényalkotási, jogalkotási eljárásokat nem lehet beindítani, a Tanács és az Európai Parlament nem tud összeülni, ugyanakkor gyors reakcióra van szükség. Ebben az esetben nincs más lehetőség, mint az, hogy az azonnali, hatékony cselekvés érdekében az Európai Bizottságot hatalmazzuk fel ezekben az ügyekben.

Ez a hét jelentés arról szól, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság között 2006-ban kötött megállapodás keretében az Európai Parlament hatásköre és hatalma arra is kiterjed, hogy a Bizottság által a végrehajtói, és jogalkotói hatáskörben létrehozott uniós jogszabályok fölött ellenőrzést kapjon. Eddig erre csak az egyik jogalkotónak, a Tanácsnak volt lehetősége.

Négy csomagot terjesztett elő az Európai Bizottság, ebből kettőt már a nyári ülésünkön elfogadtunk. Most ez a harmadik csomag, amit jóváhagyunk. A saját külön kezdeményezésű jelentésem pedig azért fontos, mert meghatározza, hogy milyen elvek mentén kell ezt a folyamatot végrehajtani, hogyan kell ezt az ellenőrzést rögzíteni.

Szeretném hangsúlyozni, hogy jó kompromisszum született a tárgyalások során. Ugyanakkor a Parlament részéről teljes mértékben világossá szeretném tenni, hogy ezt nem tekintjük precedensnek sem a most folyó komitológiai eljárásokban, sem pedig a jövőre nézve. Ez az ellenőrzési jogosítvány a Lisszaboni Szerződésre tekintet nélkül fogja megilletni a Parlamentet, függetlenül attól, hogy a Lisszaboni Szerződés hasonló jogosítványokat biztosít.

Az Európai Parlament számára az új komitológiai eljárás óriási munka. Ezért a Parlamentnek ehhez biztosítania kell a szükséges eszközöket. Éppen ezért a költségvetés tekintetében is eljártam, hogy a bürokráciáktól elvéve biztosítsuk házon belül is azokat a lehetőségeket, amelyek ennek az új feladatnak a maradéktalan ellátásához szükségesek. Vagyis a Parlamentnek is fel kell készülnie e feladat maximális végrehajtására.

Azt gondolom, hogy ez által, ezzel a lépéssel az Európai Unió is demokratikusabbá, átláthatóbbá, transzparenssebbé válik, vagyis egy jelentős lépést teszünk a végrehajtó hatalomnak a törvényhozó hatalom általi, ilyen módon a népfelség által történő ellenőrzése felé az európai intézményekben. Köszönöm a figyelmet.