Európai Parlament

Egyetlen mérce az emberi méltóság

Egyetlen mérce az emberi méltóság

2009. 03. 25.

Szájer József felszolalásának a szövege:

Tisztelt Ház!

A keresztény hagyomány és az egyetemes emberi jogok felvilágosodás kori eszméje egyetlen mércét, az emberi méltóság mércéjét és az emberi élet feltétlen tiszteletét állítja fel számunkra. 
Ezért el kell ítélnünk minden manapság divatos ízléstelen méricskélést, hogy melyik embertelen diktatúra ölt meg, alázott meg több embert.
Egy demokratának és európainak nem fogadható el az a tény, hogy még ma is, még ebben a Parlamentben is vannak olyanok, akik számára a kommunista diktatúra bűnei mentegethetők és bocsánatosak.
Nem fogadható el a kettős mérce áldozat és áldozat, gaztett és gaztett, szenvedés és szenvedés, halál és halál között.
Akik ma a kommunista diktatúra bűneit mentegetik, azzal érvelnek, hogy mindazt a szörnyűséget ezek a rezsimek a nemes eszmék, az egyenlőség, a testvériség nevében követték el.
Tisztelt képviselők, ez egy nagy hazugság! Nem a javukra, hanem a terhükre írandó, mert nemes célok ígéretével becsapták az embereket, ahogy a Szabad Kossuth Rádió első adásában 1956. októbert 31-én a forradalom idején mondta Örkény István magyar író szavaival: "Hazudtunk, éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon."

KÉRJÜK, KÖVETELJÜK:
•  legyen a kommunizmus áldozatainak közös európai emléknapja és emlékműve,
•  jöjjön létre a kommunizmus gaztetteit dokumentáló európai múzeum, levéltár, kutatóintézet,
•  közösítsük ki a demokraták közül azokat, akik a kommunizmus tetteit ma is mentegetik,
•  vállalja Európa teljes szívvel minden embertelenség elítélését,
•  támogassuk minél többen a Prágai Nyilatkozatot!

Köszönöm, hogy meghallgattak!


Schöpflin György fideszes néppárti képviselő szerint a vitának van egy további dimenziója. Nemcsak az egységes Európának kell teljes egészében saját történelmét újraértelmeznie, hanem ugyanez még inkább igaz az európai baloldalra. A volt kommunista országokban a baloldal számára a  múlt  alapos átvizsgálása kötelező gyakorlat kell , hogy  legyen.  Ennek hiányában a baloldal elkerülhetetlenül a hamis múltat  kell, hogy védelmezze ,de ezáltal éppen demokratikus hitelessége foszlik szerteszét. Azáltal, hogy a nyugati baloldal teljes egészében legitim partnerként elfogadja a változatlan posztkommunista baloldalt, abba a zsákutcába kényszerül, hogy a védhetetlen múltat védelmezze. Következésképpen saját, a demokráciához való elköteleződése ebben a tekintetben meggyengült.