Hírek

Elfeledett elnökség

Elfeledett elnökség

2010. 01. 26.

Az elnökségnek az ad jelentőséget, hogy fókuszba kerül hazánk, teljesítményünk, kultúránk és kulturáltságunk. A hármas rendszer jóvoltából a magyar elnökségre Spanyolországgal és Belgiummal együttműködve kerül majd sor. Ami előnyös, mert a három tagállam közösen készül fel, így a feladatokat hosszabb távra lehet tervezni.

Egyelőre azonban igen sok a kérdőjel a magyar felkészültséggel kapcsolatban. Mára világossá vált, hogy a választások után felálló új magyar kormánynak sokszoros kihívással kell szembenéznie: katasztrofális gazdasági, szociális és morális állapotok, teljes eladósodottság, pénzügyi függés, a nagy elosztórendszerek diszfunkciója és széthullott közigazgatás. Az új magyar diplomáciának külön nehézséget fog okozni, hogy Magyarország a tagállamok többségétől eltérő gazdasági lehetőségekkel rendelkezik. Ráadásul az uniós elnökségre való felkészülésre az országgyűlési és az önkormányzati választások kampányával, illetve a kormányalakítással terhelt egy év (2010) áll még rendelkezésre. Valóságos veszély, hogy ezen események elterelik a figyelmet e kihívásról és az ezzel összefüggő feladatokról.

Kell egy csapat

A magyar társadalom egyre inkább kiábrándul az Európai Unióból. Nem hiszem, hogy érdekeinket mértük volna fel rosszul. Mivel magyarázható akkor a csalódottság? A csatlakozás óta regnáló szocialista kormányoknak nem sikerült az ország felzárkóztatása, a tagság kínálta lehetőségek kiaknázása, ráadásul az elmúlt években azt az olcsó gyakorlatot követték, hogy ha – saját, rossz döntéseik következtében – baj volt, áthárították a felelősséget, sokszor éppen az unióra. A remélt előnyök és a valóság közötti szakadék egyre nyilvánvalóbbá vált. A polgárok többet vártak mind a gazdasági előnyök realizálása, mind a jogállamiság és a demokrácia működésével kapcsolatos stabilizáló szerep betöltése, mind pedig a nemzeti kisebbségek jogainak védelme területén.

Bár a Fidesz mindig igyekezett rávilágítani arra, hogy – ellentétben sokak érvelésével – nem lehet egyszerre szuverenitásunk elvesztése miatt aggódni és azt is várni, hogy az Európai Unió fellépése határozottabb legyen számunkra fontos belpolitikai történések esetében, ennek az érvelésnek önellentmondásos jellegét még nem sikerült megértetni az emberekkel. Ráadásul a Fidesz Európa-politikája két tűz közé kerül. Egyfelől a szocialisták a szélsőségekkel való összeborulással riogatják majd az európai szereplőket, másfelől a másik oldal itthon minden ügyben puhánysággal fogja vádolni a Fideszt.

E fent vázolt közegben kell majd az új kormánynak kormányoznia és az európai uniós elnökséget levezényelnie. Csak akkor van esély a tisztes helytállásra, ha az új kormány azonnal, világos prioritások és program mentén, felkészült vezetőkkel és képzett csapattal, jó struktúrában lát munkához.

Ülés ülés hátán

Fél évig Magyarország lesz Európa hangja és arca. De már ezt a fél évet megelőzően, a csoportos elnökség idején is elsődleges szerepe lesz hazánknak az Európai Unió működtetésében és képviseletében, mind az uniós intézményekben, mind a harmadik országokban, mind a nemzetközi szervezetekben. A feladat döntő terhét a magyar közigazgatás fogja viselni. Fél év alatt több mint kétezer formális és informális ülést, kapcsolódó rendezvényt kell szervezni és levezényelni magyarországi és külföldi helyszíneken, meg kell rendezni legalább két uniós csúcsot, folyamatosan elnökölnünk kell Brüsszelben mintegy 250 tanácsi munkacsoportot, továbbá képviselnünk kell az Európai Unió álláspontját a világ többi országa, valamint a nemzetközi szervezetek előtt.

Az elnökségi feladatokat alapvetően a korábbi uniós gyakorlat, a hatályos szabályozás és a folyamatosság biztosítása határozza meg: át kell vennünk a feladatokat az előző elnökségtől, lehetőleg hozzáadott értékkel tovább kell vinnünk őket, és biztosítanunk kell az ehhez szükséges forrásokat. Az elnökségi felkészülés minden tagállam számára összetett, több évet felemésztő feladat. Az elnökség előkészítése kapcsán eddig született kormányzati anyagok és intézkedések nincsenek összhangban ezen elvekkel, a hazai megvalósítás feltételeinek biztosítása terén a szocialista kormányok súlyos mulasztásai tapasztalhatók. Nem valósultak meg eddig a logisztikailag nélkülözhetetlen döntések a közbeszerzéstől a szponzorálásig, hiányoznak az átfogó koordináció és döntéshozatal strukturális, személyi, valamint szakmai feltételei, nincs igazi irányítás. Jelenleg az imbolygó költségvetési számokon nyugvó infrastruktúra tervezése zajlik, az is alapjáraton. A szellemi háttér, a kormányzati filozófia vagy akár a kitörési pontok végiggondolása innen is ugyanúgy hiányzik, mint az elmúlt nyolc év számos kormányzati cselekedete mögül. Márpedig a siker egyik záloga az alapos felkészülés.

A siker másik záloga a belső és külső kommunikációs stratégia. Ma Brüsszel még mindig külföldnek számít a magyar sajtó számára, elérhetetlen távolságra van a hazai civil társadalom, a társadalmi nyilvánosság szempontjából. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a szocialista kormányoknak nem állt érdekükben, hogy a számukra nehézséget jelentő terepen segítsék a nyilvánosság tájékozódását. Megfontolandó, hogy a hasonló lélekszámmal rendelkező tagállamok mintájára egy megfelelő szintű és méretű brüsszeli hírügynökség működjön, hogy az újságírók és az érintettek tájékozódhassanak az őket érintő kérdések teljes spektrumáról.

A korrekt információk hiánya persze tovább erősíti az Európai Unióval szembeni szkeptikus hangokat és negatív érzéseket. Olyan kommunikációs stratégiára lesz szükség, amely menedzsment típusú irányítással, Magyarországot és az Európai Uniót márkaként kezelve, közérthetően és problémaérzékeny hozzáállással, a magyar társadalmat felnőttként kezelve és tisztelve tölti be feladatát. Fontos, hogy a közös európai értékek is jobban megismerhetővé, egyben tudatossá váljanak Magyarországon. Az elnökségi prioritásainkban meghatározónak kellene lennie annak is, hogy jobban megismertessük hazánkat a többi európai uniós tagállam polgáraival. Rövid távon már értékeink, érdekeink, céljaink és terveink megfelelő kommunikálása is jelentős előnyökhöz juttathatná Magyarországot. Nem utolsósorban közvetlen hasznot jelent majd a külső nyilvánosság, a nemzetközi média tömeges jelenléte. E feladatokhoz kell társítanunk a magyar kultúrdiplomácia lehetőségeit és eszközeit.


Értelmiségi rendszerváltás

Össznemzeti ügy az uniós elnökség sikere, ezért felette áll a pártérdekeknek. Az új kormánynak olyan motivációs erőt kell felmutatnia, hogy a magyar értelmiség legjava, a tudományos élet képviselői, a szakértők és szakpolitikusok is lehetőségekhez jussanak ezzel a hat hónappal, gondolataikat soha nem látott nagyságú nyilvánosság előtt mutathassák be, olyan párbeszédeket ösztönözhessenek, amelyek eredményeket hozhatnak mind Európa, mind Magyarország számára. Szellemi és intellektuális értelemben is hatalmas nekifeszülés lesz. Hiszen annyi program, konferencia, külföldi és hazai rendezvény lesz, amennyi ilyen koncentrációban még sosem volt jelen idehaza. Olyan kezdeményezéseket tehetünk, olyan ötleteket valósíthatunk meg, amelyek sikerré és hagyománnyá válhatnak.

A magyar értelmiség rendszer- és nemzedékváltása önmagában is kódolva van a folyamatban: az új gondolatok, friss szellemi termékek és a múlt árnyaival nem terhelt elmék találhatnak felvevőpiacra. A személyzeti infrastruktúra szempontjából az elnökséggel járó frissítés a kormány számára lehetőség lehet a jelen állapotában elemeire szabdalt és a végsőkig leharcolt közigazgatás újraélesztésére. Nem beszélve arról, hogy hazahívjuk a külföldön élő és dolgozó fiatal és képzett szakembereinket, állami vagy uniós feladatok ellátásával versenyképes alternatívát kínálva számukra.

Az elnökség az uniós tagságunk próbatétele, amely áttörést hozhat nemzetközi elismertségünkben, újra megerősítheti regionális közép-európai szerepünket, egyben visszaállíthatja az ország önbecsülését. Az elnökség óriási hozadéka lehet, hogy hozzásegíthetjük Magyarországot az újrakezdéshez, helyreállíthatjuk megtépázott imázsunkat. Persze a vállalkozás nem kockázat nélküli: a magyar elnökséget megelőzően két új tagország sem tudta kimeríteni az elnökség nyújtotta lehetőségeket. Mi sem kapunk türelmi időt. Ezért közös a munka, közös a felelősség. Az új kezdethez azonban hiteles, európai ismeretekben jártas, Európaszerte megbecsült és ismert vezetők kellenek az ország élére: a Fidesznek vannak ilyen vezetői.