Sopron

Firtl Mátyás a soproni Hűség Napjáról a Magyar Országgyűlésben

Firtl Mátyás a soproni Hűség Napjáról a Magyar Országgyűlésben

2014. 12. 19.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

A hét végén ünnepeltük Sopronban a hűség napját. 1921. december 14-én Sopron és a környező nyolc település népszavazásban döntött arról, hogy a trianoni békediktátum ellenére Magyar­országhoz kíván tartozni. A népszavazás lehetőségét „Ágfalva hősei, Sopron megmentői”, a Rongyos Gárda néven ismert felkelők véráldozata teremtette meg, a tárgyalások sikere nagyrészt gróf Bánffy Miklós külügyminiszter diplomáciai zsenialitásának köszön­hető. A szavazattöbbség pedig a hűséges polgároknak: magyaroknak, németeknek és horvátoknak a döntése volt. A Nemzetgyűlés Sopronnak a magyar hazához való tántoríthatatlan ragaszkodásáért a Civitas Fidelissima címet adományozta.

Nagy nemzeti ünnepeink mellett Sopron legnagyobb ünnepe a hűség napja. Ezen a napon adjuk át a leghűségesebb város legrangosabb kitüntetéseit, és büszkén mondhatjuk, hogy kitüntetettjeink a nemzet leghűségesebbjei közül valók. Hűségük a közösséget szolgálja. Hűségük alapja a hazaszeretet, a nemzetszeretet. Amint azt Melocco Miklós, Sopron idei díszpolgára egy interjúban mondta: „Semmi más nem fontos, csak az: szolgálja-e a nemzetet.”

Melocco Miklóst alkotóként Sopronhoz az 1989. évi páneurópai piknik és határáttörés helyszínén felállított, Áttörés című szoborkompozíciója kapcsolja. A szoboregyüttes a határáttörés, a rabságból a szabadságra jutás és egyben a rendszerváltás kőbe vésett emlékműve. A negyedszázaddal ezelőtti kelet-európai kommunista rendszerek bukása 25. évfordulós évében látnunk kell azt, hogy a nagypolitika megegyezésén és akaratán túl a rendszerváltás nem jöhetett volna létre a hazaszerető és a nemzet iránt elkötelezett polgárok nélkül. Másrészt azt, hogy 25 évvel ezelőtt, mint ahogy 1956-ban és 1921-ben is, a magyarok erkölcsi parancsnak engedelmeskedve vihették végbe a XX. századi történelem legkiemelkedőbb eseményeit. Ennek az erkölcsi parancsnak ereje pedig a hazaszeretet, a nemzetszeretet – „Semmi más nem fontos, csak az: szolgálja-e a nemzetet.”

Tisztelt Ház! Sopron legnagyobb ünnepében a hűség és a szabadság összeér. Nemcsak azért, mert négy évtizednyi kommunista diktatúra után 1989-nek kellett eljönnie ahhoz, hogy a soproni hűséget ünnepelni lehessen, de azért is, mert a rendszerváltozás évében Sopron a nemzetszeretet és a hűség szilárd erkölcsi alapján állva tett tanúbizonyságot cselekvő szabadságvágyáról. Rést bontott a vasfüggönyön, kinyitotta a határait, és kiverte az első téglát a berlini falból. Sopron, a leghűségesebb város 1989-ben a rendszerváltozás évében a szabadság városává is vált. Erkölcsi erővel a hűséget szolgálta, amikor kiállt a nemzet mellett 1921-ben, és erkölcsi tartással, bátorsággal a szabadságot szolgálta, amikor 1989-ben kiállt az európaiság mellett. Melocco Miklós szobra mintegy oltárként őrzi magában a berlini fal egy tégláját. Legyen minden szabadságszerető magyarnak és európainak is zarándokhelye!

Tisztelt Ház! Az ünnep nemzetszeretettel, hazaszeretettel mér, ezért az ünnep a küldetéses emberekre irányítja a fényt minden közösségben. Így dr. Szilágyi Lászlóra, a mecénás lelkű művészetpártolóra is, aki nemcsak a kultúrában, de a ’89-es határáttörés eseményeinek elevenen tartásában is fáradhatatlanul szolgálja a várost és ezért ő a mi Pro Urbe-díjasunk. Mert kulturális gazdagság nélkül nincs gazdaságban sikeres, erős város, mint ahogy ország sem.

Tisztelt Ház! A kommunista hatalom ugyanazzal a szándékkal igyekezett eltüntetni az 1921. évi nemzethűséget, mint ahogy a hűségzászlónkat, a Rongyos Gárdát, Bánffy Miklós emlékezetét, ugyanúgy, mint 1956-ot, mint minden olyan értéket, amelyre igaz volt: „szolgálja a nemzetet”. A negyedszázaddal ezelőtti rendszerváltás újrateremtette a legnemesebb értékek és eszmék érvényesítése lehetőségét önbecsülésünk, nemzettudatunk erősítésére.

Ezeknek az értékeknek és eszméknek (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)egyetlen minőségi kritériuma van: „Semmi más nem fontos, csak az: szolgálja-e a nemzetet.” Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Firtl Mátyás napirend előtti felszólalása – 2014. december 19.
A felszólalás video formátumban elérhető itt.