Hírek

Fontos Szavazások a Jogi Bizottságban

Fontos Szavazások a Jogi Bizottságban

2005. 03. 31.

Tõkeegyesítõ társaságok határokon átnyúló egyesítése

A szabályozás célja a kis-és közepes vállalkozások határon átnyúló egyesülésének megkönnyítése, mely cégeknek nem "érné meg" az európai társaság létrehozása (az európai társaság külön szabályozás). A különbözõ tagállamokban lévõ tõkeegyesítõ társaságok határokon átnyúló egyesülése ezen irányelv értelmében könnyebbé válik. A tagállamok jogi elõírásainak meg kell engedniük az egy tagállamban levõ tõkeegyesítõ társaság határokon átnyúló egyesülését egy másik tagállamban levõ tõkeegyesítõ társasággal, ha az érintett tagállamok nemzeti joga az ilyen társasági formájú vállalatok között az egyesülést megengedi.

Viszontbiztosítás

A viszontbiztosítás a biztosító és a viszontbiztosító közötti strukturált kockázat átruházásból áll. Jelenleg nem létezik semmilyen harmonizált szabály a viszontbiztosítás felügyeletének területén az Európai Unióban. Az eltérõ nemzeti szabályozások egyidejû fennállása bizonytalanság forrása a biztosító vállalatok (és a biztosítottak) számára, akadályt jelent a belsõ piaci kereskedelemben, nehézkességet, adminisztratív terheket és az európai pozíció gyengülését okozza a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon (összhangban azzal az állítással, amelyet az Európai Bizottság az elõzõ "általános észrevételeiben " az irányelv szövegében kijelent).

Az új szabályozás célja egy jogi keret megteremtése, amely elõírja a viszontbiztosítás elõvigyázatos felügyeletét a Közösségben.