Hírek

Köszöntő Filep Mária és Kozma Imre atya kitüntetésének alkalmából

Köszöntő Filep Mária és Kozma Imre atya kitüntetésének alkalmából

2014. 12. 15.

Tisztelt Mária Asszony! Tisztelt Imre atya! Kedves Főigazgató Asszony!

Köszönöm a Közalapítvány megtisztelő felkérését, hogy virtuális formában szólhatok a mai alkalommal.

Tisztelt Ünneplők!

A mai alkalom ünnep. Ünnepe az 1989-es szabadságküzdelemnek. Ünnepe annak a folyamatnak, amely lehetővé tette Európa újraegyesülését. De legfőképp ünnepe azoknak a magyar embereknek, akik kitartásukkal és munkájukkal ezt lehetővé tették.

A történelem hajlamos arra, hogy évek-évtizedek távlatából megfeledkezik azokról az emberekről, akik önfeláldozásukkal, kitartásukkal és hitükkel kiálltak egy ügy mellett. A történelem emlékezete sokszor csak a politikusokra, vezetőkre terjed ki.

A Páneurópai Piknik és a határnyitás, a magyarországi német menekültek önzetlen megsegítése nem a korabeli politikusok – nem Bushok, nem Gorbacsovok, és nem Horn Gyulák -, hanem a budapesti, debreceni és soproni magyar emberek érdeme.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sosem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 1989. augusztusában az elbizonytalanodott és iránytűjét elvesztett, külső nyomásra cselekvő politikusok helyett világos erkölcsi mércével rendelkező bátor szabad emberek mutattak irányt a kettéosztott Európának. A magyar polgárok már huszonöt éve is egy olyan európai közösségért munkálkodtak, amely nyitott és befogadó, demokratikus közösség, nem pedig egy a kreativitást visszafogó, személytelen intézményrendszer. Ez a vágy mai napig elevenen él a magyar polgárok szívében.

Kozma Imre atya a Páneurópai Piknik tizedik évfordulója alkalmából rendezett konferencián így fogalmazott: „Megszólíttatott egy nemzet, s ez a nemzet jól válaszolt". A magyar nemzet, a magyar emberek, Kozma Atya a maga világraszóló példamutatásával akkor és azóta is jól válaszolnak, amikor Európa, a közösség, a szabadság ügyeiről kérdezik őket.

Tisztelt Ünneplők!

Filep Mária bátor társaival együtt Soprontól közel 500 km-re, Debrecenben kezdett dolgozni a Páneurópai Piknik megvalósításán. Akkor sem adta fel tervét, amikor barátai szkepszissel hallgatták, a hatóságok pedig nyíltan ellenkeztek. Kitartása és szervező munkája az egész világot, egész Európát átformáló hallatlan sikert hozott.

Kozma Imre atya és az akkor még szinte alakulóban lévő Magyar Máltai Szeretetszolgálat sok tízezer NDK-s menekültnek tette lehetővé hitből és felebaráti szeretetből, hogy zugligeti plébánia kertjében létrehozott menekülttáborban vészelhessék át a nehéz időszakot. Ahogy Angela Merkel fogalmazott: hogy „mi mindent tudott, és tud a felebaráti szeretet megmozgatni, azt a segítségkérők megtapasztalhatták”.

Filep Mária asszony és Kozma Imre akkori, az európai polgári eszmét, a szabadságszeretetet, a magyar és a német nemzet egymás irántiönzetlenségét erősítő cselekedetei példák a ma és a jövő nemzedékei számára.

Figyeljünk rájuk, és ne feledkezzünk meg róluk, ne hagyjuk ki őket az ünneplésből, csak azért mert a szabadság sikerében ma már – egyébként nagyon örvendetesen – olyan sokan mások is osztozni akarnak, olyanok is akik akkoriban inkább meghúzták magukat és nem vállalták a felelősséget.

Ők, a mi hőseink, már bizonyították mire képes a hit, az elkötelezettség, a kemény munka és a szabadságszeretete.

Köszönöm figyelmüket.