Európai Parlament

Magyar Képviselők Fóruma

Magyar Képviselők Fóruma

2005. 03. 16.

A képviselõk megegyeztek abban, hogy a Fórum rugalmas módon, az Európai Parlament napirendjéhez igazodva végzi munkáját. A négy parlamenti párt delegációjának vezetõi havonta egyszer, zárt körben üléseznek.

Megállapították, hogy a gyakorlati együttmuködés szintere a parlamenti bizottsági munka. A Fórum teljes létszámmal legalább negyedévente tart ülést. Az elnöki feladatokat a pártok delegációvezetõi felváltva látják el.

Az elsõ ülésen a huszonnégy képviselõ egységes álláspontot foglalt el Horvátország tagfelvétele ügyében. Felháborodásukat fejezték ki, hogy – méltánytalan módon – nem indultak meg a tárgyalások a szomszédos országgal. A magyar európai parlamenti képviselõk fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy egy ország sorsát nem lehet egyetlen ember helyzetétõl függõvé tenni. Horvátország nem lehet "Gotovina áldozata". Meggyõzõdésük, hogy az Európai Unió tekintélye döntõen a következetes, átlátható, szavahihetõ politikától függ. A Horvátországgal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének elhalasztása rendkívül rossz üzenet nemcsak Horvátország lakossága, hanem az Európai Unió összes polgára számára.

A következõ ülésen a 2007 – 2013 költségvetés irányelveivel foglalkozó, úgynevezett Böge jelentést vitatják meg.

A Fórum következõ üléséig az elnökségi feladatokat a Magyar Szocialista Párt Delegációjának vezetõje, Tabajdi Csaba látja el.