Európai Unió

Mi legyen az Európai Alkotmányos Szerződéssel?

Mi legyen az Európai Alkotmányos Szerződéssel?

2005. 11. 22.

Az Európai Parlament jogi szakbizottsága jelentést fogalmazott meg az Alkotmányos Szerzõdésrõl folyó mérlegelési idõszakról. A jelentés kiemeli, hogy a mérlegelési idõszak célja nem lehet más, mint a válasz megtalálása arra a kérdésre, hogy hogyan lehet véghezvinni sikeresen a megerõsítési folyamatot. Hangsúlyozza továbbá, hogy a mérlegelési idõszakban struktúrált, interaktív és eredményorientált vitát kell folytatni az európai polgárokkal.

Szájer József a jelentéshez módosító indítványt nyújtott be, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott. A képviselõ indítványában leszögezi, hogy a mérlegelési idõszaknak az is célja kell legyen, hogy hogyan szerezze vissza az Európai Unió az állampolgárok bizalmát. A magyar néppárti képviselõ továbbá úgy véli, hogy a siker érdekében vitát kell folytatni arról is, hogy hogyan fokozza az EU a teljesítményét, és hogyan járuljon hozzá az emberek valós problémáinak megoldásához.