Hírek

Mindenkit megillet a gyülekezés joga

Mindenkit megillet a gyülekezés joga

2007. 07. 09.

Magyarországon egyre több társadalmi csoport tapasztalja meg közvetlenül, hogy amikor szabadságjogait szeretné gyakorolni nem kapja meg az államtól az ahhoz szükséges biztosítékokat. Az a tény, hogy egy bejelentett megmozdulás erőszakos megzavarását a magyar rendvédő szervek nem tudták megakadályozni, ismét arról tanúskodik, hogy a polgári szabadságjogok gyakorlásához szükséges feltételeket ma a magyar rendőrség nem tudja garantálni. Az elmúlt év során már több alkalommal is felhívtuk a figyelmet, hogy ma Magyarországon szabadságjogaink veszélyben vannak. Az állam válogat, aszerint, hogy milyen cél érdekében gyakorolják a polgárok gyülekezési jogukat.

A polgárok Alkotmányban és törvényben biztosított joga, hogy véleményt nyilvánítsanak, véleményük kifejezése érdekében joguk van a gyülekezésre, felvonulásra. Joguk van arra, hogy megmozdulásuk, gyülekezésük feltételeit számukra a rendőrség
biztosítsa. 2006. október 23-án a magyar rendvédelmi szervek szintén képtelenek voltak a békésen megemlékező naggyűlés részvevőinek szabad gyülekezési jogát megfelelően garantálni. Persze azzal a lényeges különbséggel,  hogy a mostani esetben a rendőrség tevőlegesen legalább nem akadályozta a gyülekezési jog gyakorlását. Gyakori ma Magyarországon az is, hogy a politika és a média a polgári szabadságjogok ügyét kettős mércével méri, attól függően, hogy neki tetsző vagy nem tetsző vélemények kifejtéséről van-e szó. Elítéljük az ilyen gondolkodást. A szabadság lényege éppen az, hogy eltérő, törvényes célra irányuló véleményének kifejtésére, annak gyülekezéssel való nyomatékosítására minden polgárnak joga van. Joga van akkor is ha a társadalom jelentős része esetleg nem is osztja azt a véleményt. Épp ez a szabad véleménnyilvánítás és gyülekezés jogának a lényege. 

A gyülekezéshez való jog biztosításában az államnak aktív tevőleges szerepe van, ezt a kötelességét az állam ma gyakran nem képes teljesíteni. Ezért felhívjuk a Kormányt, a Rendőrséget, hogy garantálja a polgárok szabadságjogait. Felhívjuk a polgárokat, hogy vitáikat békés úton, erőszakmentesen folytassák le. Egy európai demokráciában ez elemi követelmény!
 
Szájer József, az Európai Néppárt Képviselőcsoportjának igazságügyi kérdésekért felelős alelnöke, európai parlamenti képviselő

Gál Kinga, az Európai Parlament Igazságügyi és Szabadságjogi Bizottságának alelnöke, európai parlamenti képviselő