Hírek

Néppárti képviselők nyílt levele a külügyminiszterhez

Néppárti képviselők nyílt levele a külügyminiszterhez

2005. 10. 25.

 

Somogyi Ferenc külügyminiszter úr részére
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Unió és Szerbia-Montenegró közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás tárgyalására vonatkozó, október 3-án elfogadott tanácsi mandátum kapcsán fordulunk Önhöz. Az Európai Néppárt – Európai Demokraták magyar képviselõinek nevében szeretnénk ellenvéleményünket kifejezni, amiért a kormány úgy adta beleegyezését a tárgyalások megkezdésébe, hogy a magyar kisebbségre vonatkozóan az Unió nem támaszt feltételeket a szerb féllel szemben.

Az elmúlt évtized balkáni konfliktusai után, különös tekintettel az utóbbi hónapok vajdasági eseményeire, úgy gondoljuk, teljes joggal merül fel annak szükségessége, hogy az Unió Tanácsa nyomást gyakoroljon Szerbia-Montenegró kormányára a vegyes lakosságú tartományban elharapózó etnikai türelmetlenség felszámolása érdekében. Az Európai Parlament immár két határozatot is hozott (P6_TA-PROV(2004)0016 és P6_TA-PROV(2005)0369), amelyben felszólítja déli szomszédunkat az etnikai támadások elleni határozott fellépésre. A Unió Tanácsában ezt az álláspontot a magyar kormánynak kellett volna nyíltan felvállalnia.

Felhívjuk a magyar kormányt, hogy nemzeti érdekeinket, beleértve a határon túli magyar közösségek védelmét, hatékonyan érvényesítse.

Strasbourg, 2005. október 25.

Üdvözlettel:

Dr. Schmitt Pál                      Dr. Szájer József
Delegáció-elnök                    Delegáció-vezetõ