Rendezvények

Schöpflin György brüsszeli könyvbemutatója

Schöpflin György brüsszeli könyvbemutatója

2012. 03. 22.

A rendezvényen először Grúber Károly kül- és biztonságpolitikai kérdésekben illetékes magyar EU-nagykövet méltatta röviden a szerző munkásságát, majd Szájer József fideszes EP-képviselő, valamint Andrew Duff brit liberális EP-képviselő fejtette ki gondolatait a könyv kapcsán.

Szájer József egyebek közt azt emelte ki, hogy Schöpflin egyfelől "a legangolabb professzor", akit valaha megismert, másfelől magyar is, tehát Kelet-Közép-Európa tapasztalatait szintén tudatában hordozza. Utalt emellett arra az intellektuálisan izgalmas – saját maga által személyesen szintúgy megtapasztalt – helyzetre, hogy a tudományos életből érkező Schöpflin idővel belevetette magát a napi politikai küzdelmekbe.

Andrew Duff nagy elismeréssel szólt Schöpflin könyvéről. A szerzőt izgató fő kérdések egyikére, vagyis arra, hogy a mai Európa el tudja-e kerülni a huszadik század szörnyűségeit, Schöpflinnel együtt Duff is igennel válaszol. Schöpflin másik kérdésére, vajon erőteljesebb nemzeti hangsúlyok jellemzik-e majd a jövő Európáját, vagy pedig valamelyest túllép ezen a kontinens, a liberális Duff megállapította, hogy Schöpflin és ő ezt eltérően látja, de az ilyen nézetkülönbségek – hangsúlyozta – egyáltalán nem jelentenek problémát.

A mai nyugati társadalom- és államszervezet számos nagy kérdésére – a globalizáció, a nem nyugati eszmékkel való szembesülés kihívásaira – választ kereső könyv a tallinni egyetemi kiadó gondozásában jelent meg.