Európai Parlament

Szájer a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények elítéléséért harcol

Szájer a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények elítéléséért harcol

2008. 10. 09.

Címzett: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 

A “Totalitárius Rendszerek által elkövetett bűncselekmények” c. közmeghallgatáson résztvevők
 
Tekintettel
 
·         a 2006 január 22-i, Európai Parlamentben rendezett “Egységes Európa – Egységes Történelem” kezdeményezésre, és a “Közös európai emlékezet megszilárdításának feladatára”,
·         a 2007 március 25-i Berlini Deklarációra, miszerint “Az európai integráció jól mutatja, mit tanultunk a történelem véres konfliktusokkal telített fájdalmas leckéiből”,
·         a “A rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc különböző formáiról szóló kerethatározatra”, valamint az Európai Unió Tanácsának Bel- és Igazságügyi Tanácsa által hozott, 2007 április 17-i deklarációjára “a népirtást, emberiség elleni bűntetteket és háborús bűncselekményeket elkövető totaltiráus rendszerekről, és e bűnöket tagadókról, tolerálókról és jelentéktelenítőkről szóló európai közmeghallgatásról”,
·         az Európai Bizottság által 2007. November 28-án Brüsszelben szervezett “Európa totalitárius emlékezetenék feldolgozása: áldozatok és megbékélés” c. szemináriumán elhangzottakra és az ott született közös megállapodásokra,
·         az Európai Tanács szlovén elnöksége és az Európai Bizottság által 2008. április 8-án Brüsszelben szervezett “A totalitárius rendszerek által elkövetett bűnökről” szóló első közmeghallgatás általános következtetéseire,
 
Felismerve a szükségét
 
·         a szélesebb körű európai közreműködésnek e kérdésekben,
·         az emberi jogok megbecsülésén alapulú megbékélés kultúrájának Európa-szerte,
·         a párbeszéd előmozdításának, a tapasztalatcserének, a jól működő gyakorlatok átadásának, s a felek találkozásának,
·         a rasszimusról és idegengyűlöletről szóló kerethatározat hatályba lépését követő lépésekről az Európai Tanácshoz intézett beszámolók elkészítésében való közreműkődésnek,
·         a problémát érintő további kiadványok elkészítésének,
·         a létező közösségi programok további használatáról való gondolkodásnak, a közfigyelem felkeltése érdekében Európa-szerte e kérdésekkel kapcsolatban,
·         a tagállamokban a totalitárius rendszerek bűneinek feldolgozására irányuló módszereket, törvényhozásokat és gyakorlatokat tényszerűen feltáró kutatás előmozdításának,
·         egy további eszköz mérlegelésének, mely a faji, vallási, származási, nemzeti vagy etnikai szempontokon kívüli más kritériumok alapján (mint pl. szociális helyzet vagy politikai meggyőződés) egyes csoportok ellen elkövetett népirtás, emberiség elleni bűntettek és háborús bűncselekmények tagadásával, tolerálásával, jelentéktelenítésével foglalkozna,
 
Ezért javasoljuk az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének,
 
·  hogy mérlegelje vonatkozó fejezetek beillesztését a Többéves Keretprogramba, illetve a tárgyalás alatt álló első 2009-es Éves Munkaprogramjába és a második, 2010-es Éves Munkaprogramjába,
·         hogy felmérje az Ügynökség felelősségét és feladatait a “Rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus, iszlámellenesség és intolerancia” kutatási, kommunikációs, figyelemfelkeltő, hálózatépítő és oktatási tevékenységei keretében.
 
 
Dátum: 2008. október 7.