Európai Unió

Szájer József a Közszolgálat magazinban az EP választásról

Szájer József a Közszolgálat magazinban az EP választásról

2014. 06. 17.

Fidesz-KDNP elsöprő győzelmet aratott az európai parlamenti választáson. Óriási si­kernek tartom, hogy a radikális erők európai előretörése ellenére Magyarország polgárai elutasították a bal- és jobboldali szélsősé­geket, és 2009-hez hasonlóan ismételten kiemelkedő bizalmat szavaztak a Fidesz- KDNP nemzeti listájának. Az eredmény azt mutatja, hogy erős a támogatottsága annak a munkának, amit az elmúlt négy évben Magyarország megújítása érdekében elkezdtünk. A magyar polgárok akarata világos üzenetet hordoz: tiszteletet Magyarországnak és a ma­gyaroknak, tiszteletet a történelmünknek, kultúránknak, alkotmányos-­politikai rendszerünknek.
A választások egy másik fontos üzenete, hogy a magyar választópol­gárok határozottan elutasították azokat a mozgalmakat, amelyek a föderális Európa megvalósítását tűzték zászlajukra. Nem engedjük,hogy az EU a nemzeti szuverenitásba tartozó kérdésekbe avatkozzon. Emellett minden olyan területnek nemzeti hatáskörben kell maradnia, amelyet tagállami szinten hatékonyabban lehet irányítani. A szélsősé­ges pártokkal szemben mi nem tudjuk elfogadni, hogy Magyarország az EU-nak pusztán egy igazgatási tartománya legyen.
A választások másik fontos üzenete, hogy a magyar polgárok határo­zottan elutasították az EU-ból való kilépést szorgalmazó és munkahe­lyek százezreit veszélyeztető bal- és jobboldali szélsőséges erőket is. Magyarország érdekeiért csakis a tárgyalóasztal mellett lehet küzdeni. Hazánk számára rendkívül fontos eredmény, hogy Európa-szerte le­győztük a szocialistákat. A magyar szavazatokon is múlt, hogy az Eu­rópai Néppárt megőrizte vezető szerepét Európában. Fontos, hogy a mi pártcsaládunk, az Európai Néppárt és annak politikusai a következő években is nagy befolyással rendelkeznek majd. A Fidesz választási győzelme ugyanakkor a néppárton belül is átrendezi az erőviszonyo­kat. A nagy tagpártok gyengülése a néppárton belül felértékeli a pozí­ciónkat. A magyar választópolgároknak köszönhetően a Fidesz-KDNP ereje megnő mind a frakción, mind ez EP-n belüli érdekérvényesítés szempontjából. Továbbá fontos kiemelni, hogy a közép-európai nép­párti tagpártok erős szereplése miatt régiónk súlya is jelentősen erősödött a frakción belül. Hangsúlyosan kívánunk támaszkodni a közép- európai együttműködésre a jövőben is.
Határozott álláspontunk, hogy nem csak Magyarország, hanem Euró­pa is megújításra szorul, és ebben a folyamatban nekünk, magyarok­nak meghatározó szerepet kell vállalnunk. Magyarország megújítása modellként szolgálhat Európa számára. Az elmúlt években elért közös eredményeink, mint a rezsicsökkentés. a közteherviselés kiterjesz­tése, hazánk újraiparosítása, a munkaalapú társadalom alapjainak lerakása mind példaként szolgálhatnak Európa számára. Azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, nagy érdeklődéssel figyelik az EU-ban. Először nem akarták hagyni, hogy hazánk a saját útját járja, minden eszközzel akadályozták is ebben, ám most egyre több helyen ismerik fel. hogy csak úgy van mód kilábalni a válságból, ha innova­tív, új megoldásokat alkalmaznak, mert a régi rendszerek már nem működnek.
A két nagy párt között dől majd el, hogyan alakul az elkövetkezendő öt év. Az Európai Néppárt jogalkotásért felelős alelnökeként azt tu­dom mondani, hogy jogalkotási kérdésekben a két nagy pártcsalád valamilyen szinten eddig is kénytelen volt egymásra támaszkodni, hi­szen önmagában senkinek nem volt többsége. Valószínűleg a bal- és jobboldali szélsőségesek megerősödésével ennek szükségesség még nagyobb lesz. hiszen a felelősség a nagy pártok vállán nyugszik. Tízéves tapasztalatom szerint a kis pártok ideológiai kérdésekben elképesztően harsányak, de nem nagyon tudnak beleszólni a jogalkotásba. A szélsőségek nem képesek annyira megerősödni, hogy az európai nagypolitikában gyökeresen új irányokat hozzanak, de bizonyos kérdésekben erősíthetik egymást. Mi, magyarok, a választók támogatásának köszönhetően ismételten hangsúlyosan tudunk majd beleszólni az európai döntéshozatalba.
Tíz év alatt megtanultuk, igenis alakíthatjuk a dolgokat. Jók vagyunk az érdekérvényesítésben. Az elkövetkezendő hétéves ciklus költségvetésének Magyarország az egyik legnagyobb nyertese. A kormány tárgyalásainak köszönhetően a most kezdődő költségvetési periódusban az egy főre jutó támogatások terén a második helyet foglalhatjuk el az EU-ban. A jövő legfontosabb területei pedig a munkahelyteremtés és a vállalkozás-fejlesztés lesznek.
Megvédjük az eddig elért eredményeket, legyen szó az Erzsébet-programról, a termőföldről, a családtámogatásról vagy a pálinkafőzésről. A jövőben is határozottén, megalkuvás nélkül képviseljük majd a nemzeti érdekeket.

Közszolgálat magazin – 2014. június