Hírek

Szájer József beszéde a Kossuth téren – 2014.05.10.

Szájer József beszéde a Kossuth téren – 2014.05.10.

2014. 05. 10.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Ünneplők!
 
Sokan és sokat dolgoztak ezért a napért. A mai nap történelmi pillanat.
 
A demokratikus átmenet óta nem volt példa arra, hogy a magyar Országgyűlés valakit harmadszor is miniszterelnökké válasszon. Arra sem volt példa, hogy egy olyan Országgyűlés döntsön a miniszterelnök személyéről, amely közjogi értelemben is az egész magyar nemzetet jogosult képviselni.
 
Az április hatodikai választáson aratott győzelem nagyobb győzelem volt mint az előző, hiszen akik most támogatták Orbán Viktort, a Fideszt és a Kereszténydemokrata Néppártot, azok egyértelműen és világosan nem valami ellen, hanem valami mellett, a Kormány munkájának folytatása mellett szavaztak.
 
Az a kérdés eldőlt, hogy ki kormányozza Magyarországot az elkövetkező négy évben.
 
Tisztelt Ünneplők!
 
2010-ben fordulat történt Magyarország európai uniós érdekérvényesítésében. Az Orbán-kormány felhagyott az előző baloldali kormányoknak azzal a politikájával, amely az Európai Uniót nem partnernek tekintette, hanem egy olyan szervnek, ahonnan végrehajtandó utasításokat vár, és amelyekhez szolgaian igazodhat.
 
Ők azok, akik mindig is úgy gondolkoztak Brüsszelről mintha az nem különbözne a számukra oly megszokott és egyszerű, a magyarokat megalázó logikára működő Moszkvától.
 
A mi számunkra ezzel ellentétben az Európai Unió egy olyan szervezet, ahol a nemzetek közötti vitákat civilizáltan és a közösen elfogadott jog alapján lehet tisztázni, de nem felettes szerve sem a magyar Országgyűlésnek, sem a Kormánynak.
 
2010 óta vannak vitáink is. Ezeket mindig le tudtuk zárni úgy, hogy a végeredmény magyar érdekeknek megfelelt. De csak annak nincsenek vitái, konfliktusai, aki nem csinál semmit. Az unió olyan terep, ahol a különböző európai nemzetek összehangolják érdekeiket. Ez nem megy érdekkonfliktusok nélkül.
 
Ne gondolja senki, hogy bennünket magyarokat, a mi érdekeinket, a mi értékeinket majd helyettünk valaki más képviselni fogja, ha mi magunk azt nem tesszük. Ez a mi dolgunk. Ha küzdeni, harcolni kell ezért, akkor mi harcolni fogunk, ahogy azt az elmúlt években is tettük.
 
Magyarország tíz éve tagja az Európai Uniónak. Sok, a mi életünkre kiható szabályt a Közösség intézményei fogadnak már el, és nem a magyar Országgyűlés.
 
Akkor tudjuk hatékonyan biztosítani a most megválasztott miniszterelnök, a parlament erőt próbáló ország-építő munkáját ha az európai unióban erős hátországot tudunk kiépíteni.
 
Ha azt akarjuk, hogy a mi érdekeinkre is odafigyeljenek Brüsszelben és Strasbourgban minél több azt támogató képviselőre, erős és hatékony nemzeti érdekképviseletre van ott is szükségünk.
 
Minél nagyobb felhatalmazást kap a Fidesz Pelczné Gál Ildikó által vezetett listája május huszonötödikén, annál több erőnk lesz megvédeni a magyar emberek munkahelyeit, a rezsicsökkentést, a bankadót, a magyar földet, az Erzsébet utalványt, a plázastopot, a magyar akácot, vagy a pálinkafőzés szabadságát.
 
A mi listánk nemzeti lista. Az Országgyűlés kedd óta már az egész nemzetet képviseli, a 2010-ben elfogadott állampolgársági törvény lehetővé teszi azt is, hogy a nemzeti képviseletet kiterjeszthessük az Európai Parlamentre is. A listán ott van minden határon túli magyar nemzeti közösség képviselője, Bocskor Andrea és Deli Andor személyében, akik Kárpátalját és a Délvidéket képviselik, azoké a nemzetrészeké is, amelyek ma még nem tagjai az Európai Uniónak. Mi, másokkal szemben nem kilépni akarunk, hanem az egész nemzetet akarjuk bevinni az unióba . Mi másokkal szemben nem megalázzuk a határon túli magyarokat, hanem
segítjük őket a felemelkedésben.
 
De ott van a listán a fogyatékkal élők képviseletében egy siket politikus Kósa Ádám is, aki az elmúlt öt évben nagy tekintélyt szerzett Magyarországnak.
 
Tisztelt Polgártársaim!
 
Magyarország csillaga emelkedőben van Európa egén. A kitaposott, de már sehova nem vezető régi helyett új úton indultunk el, és az áldozatos munka kezdi meghozni az eredményeket. Ma már más nemzetek is élénken érdeklődnek a mi megoldásaink, tapasztalataink iránt. Mi akik kilábaltunk egy súlyos válságból sok olyat tanultunk, ami az egész uniónak hasznára lehet.
 
Európa megújulásra szorul, és ha versenyben akar maradni nem folytathatja ott, ahol a világválság kitörése előtt abbahagyta. Európának újraiparosításra, olcsó energiára – vagyis rezsicsökkentésre -, a kisembereket nem túlterhelő tisztességes közteherviselésre, a nemzeteket, a falvakat a városokat, a családokat tiszteletben tartó, rájuk építkező politikára, a segélyek helyett a munkát támogató, a fiataloknak foglalkozást adó gazdaságpolitikára van szüksége. De azt is elvárjuk, hogy ne szóljon bele olyan ügyekbe, amelyeket itt helyben mi hatékonyabban meg tudunk oldani. Ha így tesz, akkor több ereje marad olyan, a közös, mindenkinek fontos feladatok megvalósítására, mint a független európai energiapolitika.
 
Üzenjük Brüsszelnek tiszteletet a magyaroknak.
 
El a kezekkel a magyar Alaptörvénytől! Saját alkotmányunk, országunk nevének az elfogadása a magyarok dolga.
 
Tisztelt Ünneplők!
 
Új Alaptörvényünk szerint nemzeti színeink nem pusztán színek, hanem minden magyar polgár számára fontos, bennünket összetartó eszméket is jelképeznek.
 
A piros az erő színe, mert erő nélkül nem védhetjük meg, nem újíthatjuk meg Magyarországot.
 
A fehér a hűség – latinul fides – színe. Azt üzeni, hogy tartsunk ki értékeink, nemzeti közösségünk hagyományai és a határon túl kisebbségben élő nemzettársaink mellett.
 
A zöld pedig a reménységé, mert – idézem Nemzeti Hitvallásunk sorait – „(b)ízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot."
 
Tiszteletet Magyarországnak. Tiszteletet a magyar embereknek.

Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Szájer József beszéde a Kossuth téren – 2014.05.10.