Sopron

Szájer József beszéde Gróf Bánffy Miklós szobrának avatásán

Szájer József beszéde Gróf Bánffy Miklós szobrának avatásán

2013. 12. 18.

Tisztelt Miniszter Úr!
Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Polgármester Asszonyok és Urak!
Kedves soproniak!

Azt olvastam valahol, hogy nem a nagy események szülik a hőst vagy a gyávát. A nagy események csupán megmutatják az egyén valódi énjét.  A válsághelyzetek, a sorsfordító történelmi pillanatok csak előhozzák az igazi egyéniségünket.

A majdnem száz éve kezdődött első világháború utáni évek viharai során Magyarország igencsak megmérette politikusait. Sokan, az önfeladás hívei, az életidegen ideológiák rabjai elbuktak ezen a vizsgán, mert számukra nem a haza volt az első.

Ezért is fontos, hogy emlékezzünk azokra, akik ezekben a nehéz időkben is kitartottak a nemzet érdekének képviselete mellett.

Gróf Bánffy Miklós ebben az időszakban  külügyminiszterként példamutató módon szolgálta nemzetét.
Bánffy Miklós személyiségében ötvözte a művelt  értelmiségit és a politikus államférfit.
Politikai szerepét, szolgálatát felvállalta, és a politika szabályainak megfelelően cselekedett, és célját sosem tévesztette szem elől.

„ A legnemesebb portrék egyike… a kormányban gróf Bánffy Miklósé, aki talán nem járta ki a diplomaták iskoláját, de  mindenesetre megtanult minden lehetőt az élet iskolájában.

Nemes művészlelke a politikából nem csinálhat alantas játékot és tökéletesen rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyekre egy jó külügyminiszternek szüksége van… Megvan benne a nemzeti érzéstől minden, egészen a gazdasági tudásig és érzékig. „– írta az egyik újság a kormány hivatalba lépésének idejéből.

Bánffy értelmetlen vérontásnak tartotta a háborút. IV. Károly koronázását háborúellenes tüntetéssé változtatta. Ő rendezte a magyar koronázási ünnepséget és a díszfelvonulást — és a díszmagyarba öltözött urak után a menetbe sorozta és felvonultatta a háború rokkant katonáit.

A disszonáns és tüntetésnek beillő szervezés miatt Bánffyt azonnali hatállyal felmentették Bonchidai kastélyából a háború vége és a Monarchia összeomlása hívta elő. Egyaránt ellenszenvvel viseltetett a forradalmak, a vörös- és a fehérterror iránt.

Bánffy demokrata hitvallása tárgyalóképessé tette személyét a Nyugat politikusainak szemében. Az ország nemzetközi elszigeteltségében nem volt könnyű dolga a minisztérium élén. Jelentős és pozitív szerepet játszott Magyarországnak a Népszövetségbe való felvétele érdekében. Területi kérdésekben ügyes tárgyalónak bizonyult.

A nyugat-magyarországi kérdésben stratégiai megfontolást igényelt, hogy mekkora követelés számíthat valódi sikerre. Ennek felmérése volt Bánffy egyik legnagyobb reálpolitikai teljesítménye.

Bánffy tevékenysége azt bizonyítja, hogy az értékeket és az érdekek érvényesítését össze lehet párosítani politikában.

Bánffy Burgenland visszaszerzéséért fáradozik, s el is éri a soproni népszavazást. Nem harsog, óvatos, megegyezésre törekszik, de egyértelmű céljai vannak: megtenni, amit még meg lehet, menteni, ami menthető.

Bánffy Miklós zsenialitása a velencei konferencián mutatkozott meg igazán, ahol végül Ausztria beleegyezett, hogy népszavazás döntsön Sopron és környéke sorsáról.

Őt magát idézem:
„ téves az a vélemény, hogy a diplomáciában hazudni kell. Diplomáciában alapvető elv, hogy lehet olyan, amit el kell hallgatni, de amit az ember mond, az igaz kell hogy legyen. Mindig igazat kell mondani. A hazugság ostoba és káros, előbb-utóbb kisül, és az ember örökre elveszti hitelét.”

Velence a megcsonkított Magyarország kevés diplomáciai sikerének egyike volt, amit a trianoni diktátummal szemben el tudott érni.

Bánffy miniszteri teljesítménye arra példa, hogy nem szabad hagyni magunkat. Az ellenérdekű felek mindig a saját érdeküket képviselik, annak érvényesítésére gyakorolnak nyomást ránk, amitől nem szabad megijedni. A békét és a nyugalmat nem az egyoldalú engedmények vívják ki.  Céljainkat akkor tudjuk csak elérni ha ügyességgel és furfanggal, jó szövetségek megkötésével küzdeni, harcolni vagyunk hajlandók értük. Az önfeladás hosszú ideje divatos politikájával szemben a magyar politikusoknak a magyar nemzet érdekeit kell képviselni. Ez Bánffy üzenete a mai nemzedéknek.

Sopron, 2013. december 14.