Sopron

Szájer József köszöntője a kitüntettetekhez

Szájer József köszöntője a kitüntettetekhez

2013. 12. 18.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

,,Magyarok maradtunk!" – hirdette a Sopronvármegye című újság különkiadása 1921. december 17-én .

Magyarok maradtunk: Két szó, amely egy 92 évvel ezelőtti történelmi eseménysorozatot jelöl, az ágfalvi csaták véráldozatától, Velencén át a népszavazásig;
Magyarok maradtunk!: két szó, amely lényegében a valamikori Sopron vármegye 1921 utáni 92 évét sok mindenben megváltoztatta, de sok értelemben egészen a mai napig meghatározta és meghatározza.

Magyarok maradtunk!: egy nagyon zavaros és nehezen kiismerhető helyzetben, egy szétdarabolt országnak szóló egyértelmű üzenet volt. Sopron, a megcsonkított nemzetnek azt üzente: hogy a fizikai szétszakítottság, a kilátástalanság ellenére is él a közösségek, a családok és az emberek lelkében az egészséges nemzettudat, és él a hűség, amely a döntéseknél a legnemesebb elveket és szellemi-lelki értékeket helyezi mindenekfölé.

A hűség, a hazaszeretet olyan érték, amely az anyagelvű, és gyakorlatias érvényesülést előtérbe helyező körülmények között sem engedett semmiféle megalkuvást!

A közösségért való munka és áldozatvállalás olyan érték, amely örökérényű!

Mint ahogyan 1277-ben a Sopronért minden áldozatra kész soproniak hűsége – túszul ejtett fiaik élete árán is – megtartotta a várost magyarnak, ugyanúgy 1921-ben sem hagyta Sopron lelkét szétdaraboltatni, öntudatát meghasonulni.

1921-ben üzent Sopron a nagyhatalmaknak, a világnak is, és üzent a Jövőnek is.

Él a hűség, amely a döntéseknél a legnemesebb elveket és szellemi-lelki értékeket helyezi mindenekfölé.

Kedves Ünneplők!

Sopronyi-Thurner Mihály polgármester szerint, az hogy magyarok maradtunk ,,…a vas, a szellem és az erkölcs fegyvereivel vívott harcok eredménye…”
A város legrangosabb elismeréseinek átadására ezért nem is lehet megfelelőbb alkalom a Hűség Napjánál.

Kedves Kitüntetettek!

Önök birtokában vannak a szellem és az erkölcs fegyverei, amelyeket a közösség gyarapodása, jövője érdekében használnak.

Most itt azt ünnepeljük, hogy  szellemi, lelki, alkotó energiáikat, egyéniségüket Sopron javára kamatoztatják.

Ma is szükség van gondolatokra, tettekre, cselekedetekre, fáklyavivő egyéniségekre. És szükség van a hiteles egyéniségeket felismerőkre, az azokat segítőkre, követőkre, hogy képességeinket, tehetségeinket a felemelkedő közös jövőnk érdekében közösen tudjuk történelmi cselekedetté edzeni.

A hűség nem örökölt állapot, hanem a hűség felelősség, a hűség tett, munka, harc, cselekedet.

Az Önök eredményei, eddigi élete  – a közügyekben, a politikában, a kultúrában, a sportban, a tudományokban, és a közösséget érintő minden kérdésben – bizonyítékai annak, hogy él a hűség Sopronban! –