Európai Parlament

Szájer József Tony Blair brit miniszterelnök programbeszédéről

Szájer József Tony Blair brit miniszterelnök programbeszédéről

2005. 06. 20.

Mint az egyik elsõ felszólaló, aki az új tagállamokat képviseli azzal kell kezdenem, hogy sem az alkotmányos szerzõdés, sem a költségvetési vita nem az új tagok miatt vezetett a válsághoz. Ezt a régi tizenötök hozták össze. Meggyõzõdésem, hogy a ma gyakran elmeszesedett európai gazdaságnak épp az elmúlt évtizedben hatalmas változásokat végrehajtó dinamikus új tagországok példája adhat megújulást: munkahelyek, növekedés, család- és polgárbarát, biztonságos Európa.

 

Tisztelt Ház!
Amikor a kiutat keressük, kezdjük a ma még az unióban fennálló igazságtalan és alaptalan megkülönböztetésekkel.
Ön, az Ön országa azon kevesek közé tartozik, amely nem ijedt meg az új tagországok munkavállalóitól:
A feladat: haladéktalanul le kell bontani Európa szerte is az új tagok polgárainak szabad munkavállalása útjába épített akadályokat.


Ön, miniszterelnök úr, azt mondja, hogy a közös agrárpolitika nem tartható a mai formájában: De ne felejtse el az új tagországok gazdái ma még csak töredékét kapják annak, mint a régiek. A feladat: reformáljuk a közös agrárpolitikát, de kezdjük a belsõ egyenlõtlenség felszámolásával. Kapja meg a lengyel, a magyar, az észt paraszt is azt a támogatást, ami az osztrák, francia és brit társának jár, és kezdjük a reformot errõl a közös alapról.


Miniszterelnök úr és Barroso elnök úr versenyképes Európáról beszélt. Ma mégis úgy tûnik, mintha Európa megijedt volna a versenytõl. A feladat: az európai gazdaság legnagyobb részét kitevõ szolgáltatások eddig csak papíron meglévõ szabadsága elõtti akadályok lebontása. Fogadjuk el a szolgáltatási irányelvet.

Ön, miniszterelnök úr Európa megújításáról beszélt, nagyon helyesen!


Kezdjük a megújulást együtt, mind a huszonöten. Igazságtalan, mesterséges, belsõ megkülönböztetések nélkül.

Magyar Néppárti Delegáció