Európai Unió

Szavak után tettek kellenek

Szavak után tettek kellenek

2005. 03. 09.

A felszólalás teljes szövege:

Tisztelt Elnök Úr!

Világos, hogy a Parlament egyetért Önnel és a Bizottsággal abban, hogy a Lisszaboni Stratégia megújítása a munkahelyek teremtését, a kis- és középvállakozások segítését, és a kutatást helyezze középpontba. A stratégia eddig leginkább a tagországok tétlenségén és rövidtávú gondolkodásán bukott meg.

Ezért a Parlament és a Bizottság közösen kell nyomást gyakoroljon a most világosabban újrafogalmazott célok érdekében az egyes tagországokban. Nyomást kell gyakorolni azért, hogy az Unió hétéves pénzügyi perspektívája garantálja a munkahelyteremtési és kutatásfejlesztési, valamint kis- és középvállalkozókat segítő célok megvalósításához szükséges forrásokat. Ez ugyanakkor ne csökkentse az új tagok és a hátrányosabb helyzetű régiók felzárkóztatására rendelkezésre álló kohéziós forrásokat. Ez az Unió egységének fenntartásához elengedhetetlen.

Biztosítani kell a lisszaboni célok megvalósításához való egyenlő hozzáférést. Fontos, hogy az ösztönzés eljusson az érintettekhez. Nyomást kell gyakorolni, hogy az egyes tagországok kormányai felülemelkedjenek rövidtávú politikai és költségvetési szemléletükön.

Az új tagországok egy részében ma még súlyos költségvetési, bürokratikus akadályok állnak a kis- és középvállalkozók, a gazdák előtt abban, hogy sikeresen pályázzanak a nagyokkal való versenyben, vagy abban, hogy megkaphassák, ami jár nekik.

Ezért tüntetnek jelenleg is a gazdák traktoraikkal Budapest utcáin.

Elnök Úr!

Elengedhetetlen a fejlett kutatási és tudományos kultúrával rendelkező tudásközpontok támogatása az új tagországokban, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a Lisszaboni Stratégia megvalósításában.

Ma az új tagországok forráshiány miatt gyakran nem tudják megakadályozni, hogy legjobb kutatóikat elveszítsék. Az agyelszívás leginkább az amerikai versenyképességet és nem az európait javítja.

Munka! Munka! Munka! Ez az, ami Európát versenyképessé, az európai polgárokat gazdagabbá teszi. A Parlament, annak EPP-ED képviselőcsoportja, az új tagországok képviselői az Ön szövetségesei ebben a harcban. A szavak után most a tettek kell, hogy következzenek.