Európai Unió

Távolodó Európa

Távolodó Európa

2007. 09. 24.

Simó Endre Neoliberális vagy szociális unió? címmel, a Népszabadságban megjelent cikke (szeptember 4.) számos tévedést tartalmaz. Ez önmagában nem ok arra, hogy az ember reagáljon rá, hiszen mindenkinek joga van tájékozatlannak lenni, és ezt a nyilvánosság elé tárni. A szerző ezzel egyidejűleg azonban megvádolja a Fideszt, hogy az Alkotmányos Szerződés tervezetének jóváhagyásával – amely tervezetet a júniusi állam- és kormányfői találkozó óta Reformszerződésnek hívnak – szentesíti az MSZP gazdaság-és szociálpolitikáját. A szerző végső következtetéseivel azonban egyetértek: valóban erősíteni kell ma Magyarországon a szociális jogokat, a mai kormányzat szélsőségesen antiszociális intézkedéseivel szemben össze kell fogni az emberi és szociális jogok érvényesítése érdekében.

A Reformszerződés tervezetének megszületéséig az Európai Közösség korábbi szerződései a gazdaság- és monetáris politika, valamint a versenypolitika összehangolását tekintették a legfontosabbnak. Az Európai Közösség létrehozásának fő célja az európai piacok összehangolása volt. A szerző által számon kért foglalkoztatás- és a szociálpolitika területén megfogalmazott célkitűzések csak kiegészítő szerepet játszottak, ami azt jelenti, hogy tagállami hatáskörben maradtak.

A szerző állításával ellentétben a Reformszerződés tervezete ehhez képest előrelépést jelent egy szociális unió irányába, és lényegesen nagyobb hangsúlyt helyez a szociális területeken fennálló felelősségekre és feladatokra. A tervezet fő célkitűzése szerint: "Az EU tevékenyen előmozdítja Európa fenntartható fejlődését, amelynek alapja a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés és az árstabilitás, egy magas versenyképességgel rendelkező, a teljes foglalkoztatás és a szociális haladás irányába mutató szociális piacgazdaság, továbbá a környezet minőségének megőrzése és védelme”. A tervezet azt is leszögezi, hogy "az Unió küzd a szociális kirekesztés és a diszkrimináció ellen, ösztönzi és előmozdítja a szociális igazságosságot és védelmet, a nők és a férfiak egyenjogúságát, a nemzedékek közötti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét." A szerző aggódik, hogy a Fidesz miként tud azonosulni majd az új Szerződés szövegével. A fenti szöveg tükrében én úgy látom, a kérdés az, hogy vajon mit szól ehhez az MSZP? Hogyan kívánja feloldani az ellentmondást a kormányzati politika és az Európai Unió új Reformszerződése között?

Ami a szerző által felvetett közszolgáltatásokat, pl. az oktatást és az egészségügyet illeti, a Reformszerződés tervezete nem hoz változást a korábbi uniós szabályozáshoz képest. A fogyasztók eltérő igényeire, a földrajzi, szociális és kulturális különbségekre tekintettel a közszolgáltatások megszervezése a jövőben is a tagállamok felelőssége. Ugyanakkor közös európai értékként fogalmazza meg a tervezet a magas szintű minőség, biztonság és hozzáférés szavatolását és a nemzeti, regionális és helyi hatóságok alapvető szerepének fenntartását.

A szerzővel ellentétben én úgy látom, hogy a Gyurcsány-kormány oktatás-, egészségügyi és társadalombiztosítási politikáját az európai Reformszerződés semmilyen tekintetben nem szentesíti. Az Európai Unió Alapszerződése sokféle társadalmi modell működését teszi lehetővé. Amit ma Magyarországon az MSZP-SZDSZ akar, az a kisebbségben lévő európai modell. A EU tagállamainak jelentős többsége nem azonosul a kormánykoalíció által favorizált, szélsőségesen antiszociális társadalmi berendezkedéssel. Egyet azonban az EU nem fog tenni: nem sérti a nemzeti szuverenitást, tehát nem „szól bele" abba, ami a magyar kormány és a magyar Országgyűlés kompetenciájába tartozik.

Az Alapvető Jogok Chartája tekintetében a szerző szintén rossz következtetésre jut. Az Alkotmány világosan kimondja, hogy a Charta a tagállamok számára jogilag kötelező erővel fog bírni, kivéve az Egyesült Királyságot. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgárai a Chartában foglalt alapvető – köztük szociális – jogoknak az EU intézményei általi biztosítását a nemzeti bíróság előtt is kikényszeríthetik ezen jogok megsértőivel szemben.

A Reformszerződés tervezett szövegének ismeretében világos, hogy a magyar kormány szembemegy az abban megfogalmazott közös európai célokkal és értékekkel. Európa az ellenkező irányba halad, mint az MSZP-SZDSZ Kormány. A Fidesz továbbra is támogatja a tervezetben megfogalmazott gondolatokat. Simó Endre pontatlan és téves érvek alapján jutott helyes végkövetkeztetésre, de ez még mindig jobb, mintha a végkövetkeztetés is helytelen lenne.

Szájer József
az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának tagja (Fidesz)
az Európai Konvent volt tagja

(A cikk megjelent a Népszabadságban)