Hírek

Titkosszolgálati eszközök alkalmazhatók az önkormányzatok megfigyelésére

Titkosszolgálati eszközök alkalmazhatók az önkormányzatok megfigyelésére

2008. 04. 24.

Az Európai Parlament néppárti magyar képviselői és a Fidesz országgyűlési frakciója számos esetben felhívták a figyelmet arra, hogy a pártalapú és pártszempontú pénzelosztás – mely Lamperth Mónika és Veres János miniszterek nyilatkozataiban is számos esetben megjelent – lehetőséget teremt a korrupcióra és a szervezett bűnözői körök megjelenésére. Ezeket a figyelmeztetéseket a magyar kormány rendre figyelmen kívül hagyta. Most azonban a kormány tevékenységének eredményeképpen kialakult visszaélésekkel és csalásokkal teli helyzetre hivatkozva kívánják elérni, hogy titkosszolgálati eszközöket bevetve figyelhessenek meg önkormányzati képviselőket, valamint a fejlesztési tanácsok tagjait. Az önhibájukból kialakított áldatlan helyzetet használják fel egy újabb jogsértő aktus legitimálására.

A Strukturális Alapok felhasználásáról szóló Európai Számvevőszék vizsgálatai, az Európai Bizottság és az Európai Parlament ilyen irányú jelentései rendszeresen megállapítják, hogy a tagországok irányító-, ellenőrző- és kifizető hatóságai nagyon kevés esetben működnek az elvárható hatékonysággal, szabályossággal. Ezen rendszerek megfelelő működtetéséhez nem titkosszolgálati módszerekre, hanem átlátható, demokratikus döntéshozatalra és végrehajtásra van szükség.

A nemzeti kormányoknak, így a magyar kormánynak is az elvárt szabályszerűséget kell biztosítania, s amennyiben ez nem valósul meg elsősorban a felelősöket kell számon kérni. Erre azonban mind a mai napig nem volt példa.

Az Európai Parlament néppárti magyar képviselői visszautasítják és mélységesen elítélik, hogy a kormány eddigi gyakorlatához hasonlóan a valós teendők és feladatok helyett törvénytelen pótcselekvést végez. Elfogadhatatlan, hogy a magyar nemzetbiztonsági törvényt semmibevéve, a rendszer átláthatatlanná és
ellenőrizhetetlenné tételét követően a kormány titkosszolgálati eszközök bevetésével a politikai zsarolás és lejáratás fenyegetésével próbál nyomást gyakorolni az önkormányzatokra és a fejlesztési tanácsokra.

A magyar kormánynak ki kell jelölnie a világos, hosszú távú gazdaságfejlesztési célokat, az ezek eléréséhez szükséges eszközöket és átlátható módszereket. Demokratikusan meghozott döntésekre és mindenre kiterjedő ellenőrzésekre van szükség nem csupán az uniós források esetében, hanem a nemzeti támogatásoknál is.