Európai Parlament

Végleg elbukott a szoftverszabadalom-irányelv

Végleg elbukott a szoftverszabadalom-irányelv

2005. 07. 06.

Az Európai Parlament elutasítása mögött számos indok áll, többek között, hogy az irányelv-tervezet nem volt szakmailag megfelelõen elõkészítve, valamint a döntéshozatal folyamán sem a Bizottság, sem a Tanács nem volt hajlandó beépíteni az Európai Parlament módosító indítványait. Ennek tükrében a képviselõk végül arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jogszabály nem érett az elfogadásra.

A jelenlegi helyzet azzal jár, hogy európai irányelv hiányában továbbra is a nemzeti hivatalok és az Európai Szabadalmi Hivatal adja ki a szabadalmakat. Ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy a szabadalmaztatás e területen harmonizáció nélkül, a szabályok eltérõ nemzeti értelemezésének lehetõsége mellett folyik a továbbiakban.

Az optimális megoldás hosszú távon az lenne, ha a jelenleg folyamatban lévõ egységes európai szabadalmi szabályozást az Unió rövid idõn belûl elfogadná, beépítve a szabadalmi védelem a kis és közepes méretû cégeknek is kedvezõ, költségkímélõ igénylését. Ezt követõen kerülhetne sor ismételten az uniós szinten is egységes, szoftverek által mûködtetett találmányok szabadalmaztathatóságára vonatkozó jogszabály alkotásra.

Az Európai Parlament a mai döntésével bátor lépést tett az európai túlszabályozás kiküszöbölése érdekében